Til aktionærer i Elite Nord Frederikshavn A/S

Bestyrelsen i Elite Nord Frederikshavn A/S indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes tirsdags den 28.9.2021 kl. 18.00 i Nordjyske Bank Lounge, Skøjte Alle 4, 9900 Frederikshavn.

 

I overensstemmelse med vedtægterne er dagsordenen følgende:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Beslutning om revision af selskabets kommende årsrapport.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af eventuelle suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

 

 

09.09 2021 Frederikshavn.


Metal Ligaen er i gang. Spændende rivalopgør venter fredag aften VIDEO: Højdepunkter fra Herlev-Frederikshavn