Bestyrelsen i Elite Nord Frederikshavn A/S indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes den 6. oktober 2022 kl. 18.00 i Nordjyske Bank Lounge, Skøjtealléen 4, 9900 Frederikshavn.

 

Bestyrelsen i Elite Nord Frederikshavn A/S indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes den 6. oktober 2022 kl. 18.00 i Nordjyske Bank Lounge, Skøjtealléen 4, 9900 Frederikshavn.

I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Beslutning om revision af selskabets kommende årsrapport
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af eventuelle suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

 

20.09.2022 Frederikshavn

 

 


Afsted til Aalborg. White Hawks har brug for massiv støtte HETAG HØJDEPUNKTER: SE MÅLENE fra Frederikshavn-Esbjerg