Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 Til aktionærer i Elite Nord Frederikshavn A/S

 

 

31.08 2020 Frederikshavn.

Bestyrelsen i Elite Nord Frederikshavn A/S indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes den 14. september 2020 kl. 18.00 i Nordjyske Bank Lounge, Skøjte Alle 4, 9900 Frederikshavn.

 

I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af eventuelle suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Indkomne forslag.

Eventuelt.


PRESSEMEDDELELSE: Jesper Jensen på tre-årig kontrakt i White Hawks VIDEO: White Hawks - Bulldogs