Til aktionærer i Elite Nord Frederikshavn A/S.

 

 

5.10 2023 Frederikshavn.

Bestyrelsen i Elite Nord Frederikshavn A/S indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til selskabets ordinære generalforsamling, som afholdes den 26. oktober 2023 kl. 18.00 i Nordjyske Bank Lounge, Skøjte Alle 4, 9900 Frederikshavn.

 

I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende:

 

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.     Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4.     Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5.     Beslutning om revision af selskabets kommende årsrapport.

6.     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7.     Valg af eventuelle suppleanter til bestyrelsen.

8.     Valg af revisor.

9.      Indkomne forslag.

10.  Eventuelt.


White Hawks møder Odense Bulldogs. Kommer sejren? Video: Daniel Baastrup